תקנון

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר

א. כללי
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט enigma-boutique.com (“האתר”) בבעלות חברת קלאודי בע”מ ח.פ. 511342743 (“החברה”).
2. אתר האינטרנט מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים ממותג האופנה “אניגמה” (“המוצרים”).
3. בכל שאלה או הבהרה לגבי המוצרים ניתן לפנות לחנות אניגמה ברח’ ה’ באייר 34, תל אביב או בטלפון 03-6090248. החנות פתוחה בימים א’ עד ה’ בין השעות 10:00-19:30 וביום ו’ בין השעות 10:00-14:30 למעט בחגים. כן ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת sd@enigma-boutique.com.
4. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
5. כותרות הסעיפים ניתנו לצרכי נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
6. כל שימוש באתר, לרבות עיון, גלישה, רכישה או כל פעולה אחרת, מהווה הסכמה של המשתמש לנהוג לפי התקנון. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש כי הוא קרא את התקנון והוא מסכים לקבל את תנאיו.
7. תקנון האתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (“התקנון”) מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר, בכל מכשיר שהוא, והם מסדירים באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.
9. רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו AS IS. על אף שהחברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכנו אי דיוקים או שגיאות בתום לב, והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך.
11. אין להשתמש באתר או בתוכנו למטרות מסחריות, באופן חלקי או מלא. אין לעשות שימוש בתוכן האתר, לרבות באופן חלקי, לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה בכתב.
12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל סוג של מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
13. החברה או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו בנזק כלשהו, הפסד או חסרון כיס שיגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר.
14. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מרכישה באתר או מאי היכולת לבצע רכישה באתר, שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של משתמש או צד ג’, לרבות רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר או יבצע שימוש בנתונים של משתמש וכיו”ב. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהעלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש.

ב. רכישת מוצרים באתר
15. כל משתמש באתר מצהיר ומאשר כי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
16. החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול בניגוד לכל דין או להוראות תנאי השימוש או באופן שיש בו כדי לפגוע בחברה, באתר או במותג האופנה “אניגמה”.
17. רכישת מוצרים באתר תהיה לצריכה פרטית בלבד, ואין לבצע דרך האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת.
18. תמהיל המוצרים המוצג באתר נתון לשיקול דעתה של החברה. החברה רשאית להחליף את המוצרים באתר, לעדכן את פרטיהם (לרבות: מחיר, צבע, מידה), להסיר אותם מהאתר, להוסיף או להסיר מידות או צבעים וכיו”ב לפי שיקול דעתה הבלעדי.
19. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף הוא המחיר בעת ביצוע ההזמנה.
20. המשלוח הינו ללא עלות אולם החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. תעריף המשלוח התקף הוא בעת ביצוע ההזמנה.
21. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות או כל הטבה אחרת (“הטבות”) בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק הטבות שהודיעה עליהן או לשנות כל תנאי מתנאיהם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
22. תמונות המוצרים וסרגלי המידות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין פרטי המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים בפועל.
23. ככל שאין אפשרות לבצע הזמנה ישירה של אחד המוצרים באתר – יש לשלוח בקשה דרך האתר להזמנת המוצר, תוך פירוט המידה, הצבע והכמות הרצויים ממנו. במקרה כזה, נציג החברה יצור קשר עם המשתמש ויבצע את ההזמנה טלפונית.
24. משתמש המעוניין לרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה, לרבות: מידה, צבע וכמות והמוצרים יתווספו לסל הקניות של המשתמש. המשתמש ימלא פרטים מזהים ויאשר את הרכישה. המשתמש יקבל אישור על קליטת פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידו. יובהר כי אישור על קליטת פרטי ההזמנה אינו מהווה אישור או התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה רק כדי להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
25. המשתמש אחראי להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באופן נכון ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות שהתרחשו כתוצאה מכך, ככל שיתרחשו.
26. ככל שהמשתמש יהיה מעוניין לשלם עבור הרכישה במזומן – יהא עליו לשלוח בקשה דרך האתר לרכישת המוצרים ולציין כי ברצונו לשלם במזומן. נציג החברה יצור קשר עם המשתמש ויבצע את ההזמנה באמצעות הטלפון. תשלום במזומן מותנה בקניה של מינימום 3,000 ₪, כפוף לאזור המשלוח וייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
27. ככל שהמשתמש יהיה מעוניין לשלם עבור הרכישה באמצעות כרטיס אשראי יחולו עליו התנאים הבאים:
28. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל או כי קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס האשראי.
29. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה במקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
30. המשתמש יזין את פרטי כרטיס האשראי במקום המיועד לכך וילחץ על כפתור התשלום. לאחר מכן יישלח קוד אימות בהודעת טקסט (SMS) לטלפון הסלולרי של בעל הכרטיס לצורך אימות המשתמש. לאחר הזנת קוד האימות, העסקה תעבור לאישור או סירוב חברת האשראי. בנוסף, תבצע המערכת אימות של פרטי כרטיס אשראי באמצעות חברת הסליקה.
31. ככל שההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי (או ככל שקוד האימות לא עבר בהצלחה) יקבל המשתמש הודעה על כך, ההזמנה לא תבוצע ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד החברה.
32. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה ובכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמש בעת מילוי פרטי ההזמנה, הודעה בדבר אישור השלמת ההזמנה, וכן חשבונית מס/קבלה (“אישור פרטי עסקה”). ככל שלא התקבלה אצל המשתמש הודעה כאמור, יפעל המשתמש ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
33. מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר. ככל שמוצר שהוזמן לא קיים במלאי החברה, תהא החברה רשאית שלא לאשר את ההזמנה, וככל שהמשתמש חויב, יבוטל החיוב על ידי החברה. יובהר כי גם במידה ולא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר או את ההזמנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש או לצד ג’.
מטעמי אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני האשראי שנמסרו על ידו לא ישמרו במלואם במאגר המידע של החברה והנתונים שהוקלדו ישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

ג. אספקה
34. לאחר אישור ההזמנה החברה תספק למשתמש את ההזמנה תוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. ימי עסקים – ימים א’ עד ה’, למעט ערבי חג וימי חג.
35. המשתמש יקבל הודעת טקסט (SMS) כשההזמנה תצא למשלוח וכן השליח מטעם החברה או מטעם חברת השילוח יצור קשר טלפוני עם המשתמש כאשר ימצא קרוב לכתובת אספקת המשלוח כפי שהוזנה בפרטי ההזמנה על ידי המשתמש.
36. אם אמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמש הינו מזומן – יסופק המשלוח כנגד תשלום מלוא תמורת המוצר לשליח בעת מסירת המשלוח, לרבות תעריף המשלוח, ככל שיחול.
37. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה למשתמש, לרבות אך לא רק, בשל מסירת פרטים שגויים, לא נכונים, או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה, או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בזמן האספקה או סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בדמי משלוח כפי שייקבעו על ידי החברה.
38. החברה או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה יתואם אופן ביצוע המשלוח באופן טלפוני וזמן האספקה יהא עד 7 ימי עסקים.

ד. ביטול והחלפת מוצרים
39. האמור בפרק זה כפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (“החוק”) ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010 (“התקנות”).
ד.1 ביטול ההזמנה על ידי המשתמש
40. היתה למשתמש זכות על פי החוק או התקנות, לבטל הזמנה שביצע דרך האתר, יתאפשר לו לעשות כן עד 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור פרטי עסקה, המאוחר מביניהם, וזאת באמצעות הודעת ביטול שימסור לחברה באיזה מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות כדלקמן (“הודעת ביטול”):
40.1 בעל פה – לחנות אניגמה ברחוב ה’ באייר 34, תל אביב או בטלפון 03-6090248, שניהם בימים א’ עד ה’ בין השעות 10:00-19:30 וביום ו’ בין השעות 10:00-14:30 למעט בערבי חג ובחגים.
40.2 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: sd@enigma-boutique.com.
40.3 בדואר רשום לכתובת: רחוב ה’ באייר 34, תל אביב.
40.4 בפקסימיליה שמספרה ________________________.
40.5 באמצעות קישור מיוחד לביטול העסקה דרך האתר.
41. בהודעת הביטול יש לציין את שם המשתמש ואת מספר ההזמנה. יודגש כי בהתאם לתקנות, אין לבטל הזמנה של הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, וכן אין לבטל הזמנת תכשיט שהמחיר ששולם עבורו גבוה מ-3,000 ש”ח.
42. ככל שבוטלה ההזמנה כאמור לעיל, תישלח הודעת דואר אלקטרוני למשתמש והחברה תחזיר למשתמש תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו.
43. אם התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, הנמוך מבין השניים. אם המשלוח כבר יצא למשלוח, ינוכו גם דמי החזרת משלוח בסך 30 ש”ח מסכום ההזמנה והחברה רשאית לעדכן תעריף זה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
44. אם התשלום בוצע במזומן, תמסור החברה שיק למשתמש בחנות הנמצאת ברחוב ה’ באייר 34 תל אביב או תעביר לו את הסכום לחשבון הבנק שלו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
45. ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא העסקה שבוטלה, יחולו בנוסף התנאים דלקמן:
46. החברה תשלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי התקבלה בקשת ביטול ההזמנה מהמשתמש.
47. תמורת ההזמנה תושב למשתמש עד 14 יום מיום בקשת ביטול ההזמנה בכפוף להשבת המוצר כשהוא תקין, שלא נעשה בו שימוש, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, שהתוויות צמודות לו וכן שהמוצר שלם, ללא פגיעה, נזק או פגם מכל סוג שהוא.
48. המשתמש ישיב את המוצר לחברה בצירוף דמי החזרת משלוח בסך 35 ש”ח והחברה רשאית לעדכן תעריף זה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
49. אם המשתמש שילם דמי משלוח, הם לא יוחזרו לו בעת ביטול ההזמנה.
50. ביטול ההזמנה בשל פגם או אי התאמה במוצר: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם ביטל המשתמש את העסקה בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו על ידי החברה בנוגע למוצר, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תקנון זה מצד החברה, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת והחברה תיצור קשר עם המשתמש לצורך תיאום איסוף המוצר הפגום.
51. הושב המוצר לחברה, יוחלף המוצר (ככל שקיים במלאי) או תבוטל ההזמנה על פי בחירת המשתמש.
52. בחר המשתמש לבטל את ההזמנה, תשיב החברה למשתמש תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף זה, את הסכום ששולם על ידו עבור ההזמנה, לרבות דמי משלוח, ככל ששולמו, ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב.
53. החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי, יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
54. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה במבצע, הנחה או הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששילם בפועל.
55. ביטול הזמנה לאחר אספקת למשתמש, גם אם נעשה מחמת פגם או אי התאמה במוצר, כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר, הוא באריזתו המקורית, כל התוויות צמודות לו, המוצר שלם, ללא פגיעה או נזק מכל סוג שהוא.
56. החלפת מוצרים לאחר אספקה: המשתמש יפנה לחנות באמצעות הטלפון או על ידי משלוח דואר אלקטרוני.
57. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלפת המוצרים מותנית בכך שלא נעשה בהם שימוש, הם באריזתם המקורית, התוויות צמודות להם, המוצרים שלמים, ללא פגיעה, ללא נזק, או ללא פגם מעל סוג שהוא.
58. עוד יובהר כי החלפת המוצר מותנית בכך שהמוצר קיים עדיין בחנות. סעיף זה לא יחול על מוצרים שנמכרו בסוף עונה או על מוצרים שאין למשתמש זכות לבטל את רכישתם על פי דין.
59. אין אפשרות לביצוע החלפות או החזרות של בגדי ים או לבנים.
ד.2 ביטול עסקה על ידי החברה
59. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, או לבטל הזמנה או שלא לאשר הזמנה, לרבות, אך לא רק במקרים דלהלן:
59.1 אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטיו המלאים של המשתמש.
59.2 אם נעשתה פעולה בניגוד לתקנון או לתנאי השימוש או במקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי.
59.3 אם יתברר כי המשתמש מסר פרים שגויים בעת ההזמנה או לאחריה.
59.4 בשל מעשה או מחדל של משתמש שיש או שעלולה להיות בו פגיעה בחברה או בפעילות האתר.
59.5 אם קיים חשש שהתמורה בגין ההזמנה לא תתקבל או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
59.6 אם למשתמש יש חוב כספי לחברה, והחוב לא נפרע על אף שחלף המועד לתשלומו.
59.7 אם המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. החברה לא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש או לצד ג’ במקרה זה.
59.8 אם קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית או לצורך מכירה חוזרת.
59.9 אם נבצר מן החברה לנהל את האתר או לספק את המוצר לרבות מפאת תקלות טכניות, חבלה כלשהי, שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, מגיפה או אירוע בטחוני. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד ג’ בגין כך.
59.10 אם נפלה טעות או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר או בתיאור המוצר.
59.11 בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת או עכבת את הגעתו של המוצר בזמן או בכלל.
60. ככל שהחברה החליטה לבטל הזמנה, היא תודיע למשתמש על כך באמצעות דואר אלקטרוני ותשיב לו את הסכום ששולם על ידו בתוך 14 יום מיום מתן הודעת הביטול.
61. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.
62. על אף האמור בתקנון זה, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה של הזמנה שנגרם כתוצאה מ”כח עליון” או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, לרבות, אך לא רק, שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, מגיפה, מצב חירום, סגר כללי או מקומי, תקלות במערכות המחשוב או התקשורת שיפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה.

ה. טיפול במוצרים
63. פרטי היצרן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים. ככל שהמידע אינו זמין על גבי המוצר ניתן לפנות לחנות “אניגמה” לפי הפרטים המצוינים לעיל על מנת לקבל מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה למוצר, ובית היתר, הוראות כביסה, או כל שימוש אחר במוצר הנמכר באתר.

ו. קניין רוחני
64. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות בגין פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, גם אך לא רק, על העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים שבו, רשימות מוצרים, תיאורם, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
65. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, תכנים וקוד מחשב ללא קבלת הסכמה בכתב מהחברה.
66. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, בסיס הנתונים שלה, רשימות המוצרים המופיעים באתר או כל נתון אחר ללא הסכמה בכתב מהחברה.
67. החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ב-DEEP LINK או לעמוד הבית בלבד. החברה תהא רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע אשר נעשה בו שימוש אשר פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.
68. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה אלא בכפוף לקבלת הסכמה בכתב מהחברה.
69. שם החברה, שם החנות “אניגמה”, שמות המותגים, סימני המסחר של החברה – כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמה בכתב של החברה בכתב.
70. אייקונים וכן כל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות עיצוב גרפי, הצגת הטקסטים, סימני מסחר, לוגו המותגים וכן עריכתם והצגתם – הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה.
71. אין לעשות שימוש בשום סימן מסחרי, עיצוב המוצרים שבאתר או בצילומים באתר אשר הינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 

ז. מדיניות הפרטיות
72. החברה אוספת מידע על המשתמשים, הן מידע כללי ואנונימי והן מידע המכיל פרטים אישיים המסופקים על ידי המשתמשים מרצונם החופשי, ביוזמתם ובהסכמתם.

ז.1 מידע כללי
73. החברה אוספת באופן שוטף מידע כללי על המשתמשים על-מנת, בין היתר, לשפר את איכות וטיב השירותים שהחברה מעניקה באמצעות האתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמשים. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
74. המידע הכללי כולל, בין היתר, את מספר המבקרים באתר, הדפים בהם הם מבקרים, פרסומות שנקראו על ידם באתר, הצעות ושירותים שעניינו אותם ואת כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנו אל האתר.
75. החברה עושה שימוש בכלים כגון PPC, REMARKETING, ADWORDS ו- GOOGLE ANALYTICS לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של המשתמש. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מהחברותFACEBOOK ו- GOOGLE לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט.
76. לצורך איסוף המידע הכללי, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגוןFACEBOOK או GOOGLE, עושה החברה שימוש בקבצי “עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “עוגיות” הן קבצי טקסטים שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע דוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש לאתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה בזה. “העוגיות” משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש בדפי האתר המחייבים רישום. המידע ב”עוגיות” מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
77. משמש שאינו מעוניין לקבל קבצי “עוגיות”, יכול לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. אם אינו יודע כיצד לעשות זאת, יכול המשתמש לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. יודגש כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. כמו כן, בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את ה”עוגיות” ממחשבו. מוצע לעשות כן אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתר החברה והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. הואיל וה”עוגיות” לעיתים מקלות על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאג המשתמש לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

ז.2 מידע אישי
78. מסירת הפרטים האישיים באתר בעת רכישת מוצר מעידה כי הם נמסרו ברצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו. החברה מתחייבת לשמור על פרטיו האישיים של המשתמש לפי הוראות הדין. המשתמש אינו נדרש למסור את פרטיו האישיים לפי דין, ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. ככל שיבחר המשתמש שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, לרבות לצורך רכישה, ייתכן כי לא יכול ליהנות משירות זה.
79. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש או מותר על פי דין. החברה תאפשר גישה למידע רק למי מנציגיה הזקוקים למידע לטובת מתן שירות והפצת ההזמנה.
80. דף התשלום באתר מאובטח ומאושר על ידי כל חברות האשראי ועומד בתקן PCI-DSS LEVEL1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה, מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות ובהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי החומרה והתוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות והאזנות בלתי מורשות.
81. ייתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את המשתמש בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
82. המידע והפרטים שייאספו לגבי המשתמש במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
83. החברה מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות הדין. ככל שייאסף מידע אודותיך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע לחברה מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, החברה תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:
83.1 מתן אפשרות למשתמש לבצע הזמנות באתר.
83.2 זיהוי המשתמש במידה ונכנס פעמים נוספות לאתר.
83.3 שיפור השירות באתר ושיפור התכנים והמוצרים המוצעים באתר שיתאימו לדרישות המשתמשים ורצונותיהם כמו גם שינוי וביטול שירותים אשר אינם מתאימים. במקרה כגון דא מדובר בעיקרו במידע סטטיסטי ולא אישי.
83.4 מתן אפשרות למשתמשים להתאים את השירותים באתר לרצונותיהם.
83.5 מתן אפשרות לחברה ליצור קשר עם המשתמש ולשלוח אליו מידע בדבר מוצריה ושירותיה של החברה. מידע כזה יישלח למשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן המשתמש לכך במהלך ההזמנה באתר או עם הרשמתו לאחד השירותים המוצעים באתר. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהחברה. למידע נוסף, יש לפנות בכתב אל החברה בכתובת ה’ באייר 34, תל אביב או באמצעות טופס יצירת קשר.
83.6 יצירת ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
83.7 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
84. מובהר כי הסכמה למדיניות הפרטיות מהווה הסכמה לצורך סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ”ב -1982.החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים:
84.1 ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות צריכה במידע כמפורט לעיל.
84.2 אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
84.3 על פי צו שיפוטי או על פי דרישת רשות מוסמכת על פי חוק. למען הסר ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות המשתמש לצד ג’.
84.4 לצורך מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בין המשתמש לבין החברה.
84.5 כדי למנוע פגיעה חמורה במשתמש, ברכוש או בגופו או ברכושו של צד ג’ או בחברה.
84.6 בכל מקום באתר בו תינתן הסכמה מפורשת לכך על ידי המשתמש.
85. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. על כן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
86. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שלו מוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת ה’ באייר 34, תל אביב או באמצעות טופס יצירת קשר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה, יוסיף להישמר בחברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
87. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות דין. במקרה של שינוי במדיניות הפרטיות או בתקנון, יעודכן מסמך זה ויפורסם באתר. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו.
88. בכל עת יוכל המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

SIZE IT/EU
4 38
4.5 38.5
5 39
5.5 39.5
6 40
6.5 40.5
7 41
7.5 41.5
8 42
8.5 42.5
9 43
9.5 43.5
10 44
10.5 44.5
11 45
11.5 45.5
12 46
12.5 46.5
13 47
13.5 47.5
14 48
14.5 48.5
15 49
15.5 49.5
16 50
SIZE CM
XS 55-56
S 56-57
M
L 57-58
XL 58-59
XXL 59-60
XXXL 60-61
LOW RISE
GUCCI BELT SIZE FR
70
75 34
80
85 36
90
95 38
100
105 40
110
115 42
120

HIGH RISE
GUCCI BELT SIZE FR
60
65 34
70 34
75 36
80 38
85 40
90 42
95 44
100 46
105 48
110 50
115 52
120 54
WOMEN'S SOCKS
SHOE SIZE IT
S 36-37
M 38-39
L 40-41

MEN'S SOCKS
SHOE SIZE IT
S 39-40
M 41-42
L 43-44

Cart
× Ask me anything
Skip to content